ECDL

Regisztrációs lap letöltése

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

 

Eötvös József Református Oktatási Központ

- 458-as számú ECDL vizsgaközpont -

 

Intézményünk szakmai elődje 2006-ban kapta meg az Országos ECDL Irodától a vizsgaközpont minősítést. Rendszeresen szervezünk vizsgákat és felkészítő képzéseket valamennyi modulból a 20 munkaállomással rendelkező vizsgatermünkben. Csatlakoztunk a korábban indított, ún. „diák akció” programhoz, melynek következtében nappalis tanulók kedvezményt kaphatnak a vizsgadíjakból.

Rövid ismertető az Európai Számítógép-használói Jogosítványról:

Mi az ECDL?

Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói jogosítvány, mely kortól függetlenül nyújtani, illetve igazolni igyekszik a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét. Az ECDL minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte elterjedt, ezáltal a bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri. A teljes bizonyítvány megszerzéséhez 7, főleg gyakorlati jellegű vizsgát kell letenni. A vizsgák letételére a regisztrációtól számítva 3 év áll a hallgatók rendelkezésére (nappali rendszerben tanuló diákok számára 4 év).

Az Európai Unió és az ECDL Alapítvány tervei szerint rövidesen minden európai országban elismertté válik az ECDL bizonyítvány. Magyarország képviseletében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1997. júniusában 13. országként csatlakozott a mozgalomhoz. A vizsgáztatás Magyarországon 1997. decemberében kezdődött meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által akkreditált vizsgaközpontokban. A statisztika szerint 2010 közepéig világszerte összesen több mint 9 millió fő kezdte meg, ill. teljesítette az ECDL vizsgákat. Az ECDL Magyarországon mára része az országos pedagógus-továbbképzési programnak, köztisztviselők számára pedig szintén akkreditált képzés. Az ECDL szerepe a közoktatásban is egyre nagyobb, tekintettel a jeles informatika érettségit és az OKJ-t is érintő vizsgamentesség lehetőségeire. Az informatika érettségi vizsgát jelesre teljesítők regisztrációs díj ellenében igényelhetik az ECDL-bizonyítványt (két éven belül). A GINOP 6.1.2 - IKER2 képzést sikeresen teljesítők jelenleg két ECDL modul alól – Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek – vizsgamentességet kapnak a vizsgát követő 2 évben.

 

 

Az ECDL célja:

- emelje az általános számítástechnikai tudásszintet a jelenlegi és a leendő munkavállalók körében,

- fokozza a számítógéppel dolgozók munkájának hatékonyságát,

- növelje az információ-technológiai befektetések hatékonyságát,

- megismertesse a felhasználókat a legjobb és a legmagasabb színvonalú módszerekkel.

- az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljesértékű tagjává válhasson,

 

Kinek és miért jó?

 

Az ECDL egyszerűen, minőség-orientáltan, hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítja az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.

Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni, de lehetőség van a tanulás folytatására is.

Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.

Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.

Egyre több felsőoktatási intézmény számítja be a tantárgyi követelményekbe az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy részleges felmentést, jeles kollokviumi vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDL-bizonyítványukért.

Pedagógusok az ECDL bizonyítvány megszerzésével (pl.: ECDL Base) teljesíthetik az aktuális 7 évenkénti kötelező továbbképzési ciklusukat 120 órával.

 

Milyen bizonyítványok szerezhetők?

ECDL Base: - Az ECDL Base megszerzéséhez 4 modulvizsgát szükséges letenni.

Az ECDL Base moduljai (vizsgaközpontunkban teljesíthetőek)

 

Kötelezően teljesítendő modulok:

 • Számítógépes alapismeretek,
 • Online alapismeretek,
 • Szövegszerkesztés,

 

+1 szabadon választott modul az alábbiak közül:

 • Prezentáció,
 • It biztonság,
 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés,
 • Képszerkesztés,
 • Webszerkesztés,
 • IKT pedagógusoknak
 • Közösségi média

 

Pedagógusok számára ajánljuk választhatóként az IKT pedagógusoknak modult

 

ECDL Standard: - ECDL Standard bizonyítvány 7 sikeres vizsgát szükséges letenni

ECDL Standard moduljai: (vizsgaközpontunkban teljesíthetőek)

 

Kötelezően teljesítendő modulok:

 • Számítógépes alapismeretek,
 • Online alapismeretek,
 • Szövegszerkesztés,
 • Táblázatkezelés,

 

+3 szabadon választott modul az alábbiak közül:

 • Prezentáció.
 • It biztonság,
 • Adatbázis-kezelés,
 • Képszerkesztés,
 • Webszerkesztés,
 • IKT pedagógusoknak
 • Közösségi média

 

Egy modulos bizonyítványok

 

ECDL Táblázatkezelés*

ECDL Adatbázis-kezelés *

ECDL Prezentáció *

ECDL IT Biztonság *

ECDL IKT pedagógusoknak *

ECDL Képszerkesztés

ECDL Webszerkesztés

 

* A 7 modulos ECDL bizonyítvány megszerzése után lehetőség van a kimaradt modulokból is vizsgát tenni, így azokból önálló bizonyítványt szerezni. A Magyarországon kiállított vizsgakártya és bizonyítvány külföldön is érvényes.

 

A vizsgakártya

 

2020. február 1-től életbe lép az elektronikus dokumentáció.

Papír alapú vizsgadokumentumokat az elektronikus dokumentumok váltják fel, azaz a jelenlegi papír alapú vizsgakártyát az e-vizsgakártya, a papír alapú bizonyítványt az e-bizonyítvány váltja fel. Az elektronikus dokumentumok az ECDL online adminisztrációs rendszerből generálódnak.

 

Külön vizsgák fakultatív modulokból: (Képszerkesztés, Webszerkesztés) esetén vizsgakártya nincsen, sikeres vizsga után a bizonyítványt a vizsgaközpontunk bocsátja ki.

 

E-bizonyítvány

 

Az e-bizonyítvány kiadását az ECDL Iroda engedélyezi.

A vizsgázó az e-bizonyítványának elkészüléséről e-mail-ben értesítést kap.

A vizsgázó a saját profiljába belépve töltheti le az e-bizonyítványát, amelyet igény szerint ki tud nyomtatni.

Az e-bizonyítvány a feltételek teljesülése esetén (megfelelő számú vizsga, regisztrációs határidőn belüli teljesítés) minden vizsgázó számára kiállításra kerül.

 

Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány

 

A vizsgázók külön díj ellenében igényelhetik e-bizonyítványuk papír formátumban való kiadását is.

Ennek igénylése a vizsgázó saját profilján keresztül történik. Díja: 4500 Ft. A bizonyítványt az Iroda a profilban megadott címre postázza. A díjba a postaköltség is beleértendő.

 

A vizsgák

 

Minden vizsga 45 perc. A gyakorlati vizsgákat a vizsgaközpontnál rendelkezésre álló akkreditált szoftverek bármelyikén le lehet tenni. Egy napon több vizsga is tehető, azonban sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet.

 

A vizsga lebonyolítása

 

 • Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen fényképes személyazonosságot igazoló dokumentumot.
 • A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára hoznia kell.
 • A vizsgabiztos ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.
 • Egy vizsga ideje 45 perc, egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.
 • Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre és ellátja kézjegyével.
 • Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsgabiztos, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság megvizsgálja, és döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt (a távollét felróhatóságát vizsgálva)
 • Amikor a hallgató minden vizsgakötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont azt a vizsgázótól átveszi és továbbítja a NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda ellenőrzi az adatokat, majd kiállítja az ECDL bizonyítványt. A bizonyítványt az ECDL Iroda a vizsgakártya leadásakor megjelölt címre küldi meg. Az átfutási idő kb. 6 hét.

Vizsgaközpontunkban a következő akkreditált szoftverekkel vizsgáztatunk:

 • Számítógépes alapismeretek (Windows 7)
 • Online alapismeretek (Microsoft Office Outlook 2016, MS Internet Explorer),
 • Szövegszerkesztés (Microsoft Office Word 2016, OpenOffice - Writer),
 • Prezentáció (Microsoft Office PowerPoint 2016, OpenOffice - Impress),
 • It biztonság (Microsoft Office 2016)
 • Adatbázis-kezelés (Microsoft Office Access 2016, OpenOffice - Base),
 • Képszerkesztés (Gimp)
 • Webszerkesztés, (Microsoft SharePoint Designer 2007, Notepad++)
 • Táblázatkezelés (Microsoft Office Excel 2016, OpenOffice - Calc),
 • IKT pedagógusoknak (Windows 7, MS Office 2016, OpenOffice)

A vizsgázók által fizetendő díjak

 

ECDL Standard (7 modulos) regisztráció ára diákoknak:           7000.- Ft
ECDL Standard (7 modulos) regisztráció ára felnőtteknek:                 9000.- Ft
ECDL Base (4 modulos) regisztráció ára diákoknak:                         6000.- Ft
ECDL Base (4 modulos) regisztráció ára felnőtteknek:                      8000.- Ft

1 modulos ECDL bizonyítványok regisztrációs díja egységesen            6000.- Ft

CAD                                                                                        9000.- Ft

ADVANCED                                                                              10000.- Ft
Vizsgadíj alkalmanként diákoknak:                                                2500.- Ft
Vizsgadíj alkalmanként felnőtteknek:                                             3000.- Ft

Hologram díjai (akik ECDL Base bizonyítvány megszerzését követően ECDL Standard bizonyítványt szeretnének szerezni)
ECDL Base utáni regisztrációs díj különbözet diákoknak:                   3000.- Ft

ECDL Base utáni regisztrációs díj különbözet felnőtteknek:                 4000.- Ft

A vizsga csak a vizsgadíj befizetése után kezdhető meg! A vizsgadíj befizetése az ügyfélszolgálaton beszerezhető postai csekken lehetséges.

Felkészítés vizsgákra:

 

Felnőtteknek felkészítő tanfolyam, iskolánk diákjainak tanterv szerinti, díjmentes felkészítés biztosított! Az ECDL vizsgáról és a követelményekről, felkészülés lehetőségeiről bővebben olvashat a http://njszt.hu/ecdl  címen.

 

 

Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola és Kollégium

458-as ECDL vizsgaközpont

 

OM: 201724

Felnőttképzési engedélyezési szám: E-001483/2016

3360 Heves, Dobó út 29.

Tel: 36-346-118

Fax: 36-346-897

 

ecdl@eotvos-heves.sulinet.hu

ugyfelszolgalat@eotvos-heves.sulinet.hu

www.ejrok.tirek.hu

www.ecdl.hu

 

Vizsgák helyszíne: 225. sz. vizsgaterem

 

Személyes jelentkezés, információ,

Ügyfélszolgálat:

Eötvös József Református Oktatási Központ

Felnőttképzési Ügyfélszolgálata

- Tóth Boglárka, Lénárt Zsolt -

Hozzászólások