A projekt címe:

"EMBER ÉS KÖRNYEZET" – ENERGIATUDATOSSÁG ÉS KÖRNYEZETI SZEMLÉLETFORMÁLÁS HEVESEN"

Projektazonosító:                   KEHOP-5.4.1-16-2016-00058

Támogatás összege:               4,68 MILLIÓ FORINT

Támogatási intenzitás:          100%

Megvalósítás ideje:               2019.09.01. -  2020.08.31.

2020.11.27.


EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT


Sajtóközlemény

"Ember és környezet" –

Energiatudatosság és környezeti szemléletformálás Hevesen
 


A hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ 2016 októberében támogatási kérelmet nyújtott be a „Szemléletformálási programok” – KEHOP konstrukció keretén belül, mely kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázati program eredményesen zárult.

 


A projekt célkitűzése volt többek között, hogy átfogó környezetvédelmi, energiatudatossági szemléletformálást érjen el a helyi lakosság körében. A projekt elsődleges, közvetlen célcsoportját az intézmény tanulói adták, akik a Heves városi fiatalokból és hevesi járás településeinek fiataljaiból állt. A szülői minta befolyásolja a fiatalok energiatudatos magatartását is, ezért a projekt keretén belül nagy hangsúly került a család bevonására a különböző programokban, mint például az Energiatudatossági szemléletformáló kampányok, előadássorozatok és versenyek. A projekt több mint egy éve közel 525 fő aktív elérését és 200 fő passzív elérését terveztük, ez eredményesen teljesült is a különféle programok, rendezvények, tevékenységek révén.

A projekt címe: "EMBER ÉS KÖRNYEZET" – ENERGIATUDATOSSÁG ÉS KÖRNYEZETI SZEMLÉLETFORMÁLÁS HEVESEN

Projektazonosító: KEHOP-5.4.1-16-2016-00058

Támogatás összege: 4,68 MILLIÓ FORINT

Megvalósítás ideje: 2019.09.01. - 2020.11.29.

 

 

 

Energiatudatosság a mindennapokban

A tevékenység célja:

A tájékoztató előadások célja a települési intézményhálózat munkavállalóinak tartott szemléletformáló energiatudatossággal kapcsolatos  előadássorozat  keretében  az  információs,  szemléletformáló  programsorozatokkal,  kampányokkal,  képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával az előadássorozat hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek  ösztönzéséhez  és  végső  soron  a  megújuló  energia-felhasználás  növekedéséhez  és  az  energiafelhasználás csökkentéséhez.

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

Az előadássorozat során a résztvevők az energia- és klímatudatos viselkedés előnyeiről, energiatudatos életmód értékeiről és eszközeiről szóló szakmai előadást hallgattak meg. Az előadások során lehetőség nyílt az elhangzottakat saját környezetükbe beilleszteni, véleményüket és ötleteiket egymással megvitatni. Az ismeretátadó előadások segítségével a tudatos energiafelhasználás témájában (a megújuló energia-felhasználás módszerei, az energiafelhasználás csökkentésének módszerei) elhangzottakat saját háztartásaikban és intézményükben is alkalmazni tudják. Hosszútávon pedig a tudatos energiafelhasználási lehetőségeket saját célcsoportjaik, a lakosok körében is népszerűsíteni tudják.

Energiatudatossági szemléletformáló kampány- Figyelemfelhívó akció

A tevékenység célja:

Az energiatudatossági szemléletformáló kampány - rendezvény elsődleges célja volt, hogy a pályázat célkitűzéseivel szinkronban álló  szemléletformáló,  kampány  jellegű  ismeretek  átadása  direkt  módszerekkel,  a  lakosság  lehető  legszélesebb  körében érhessenek  célba  a  rendezvények  segítségével.  Előre  meghatározott  forgatókönyv  szerint,  koncepciózus,  egymásra  épülő rendezvényalkalmak a minél szélesebb körű és összetételű élcsoportelérés és aktív bevonás érdekében. A kampány egyik kiemelt témája az éghajlatváltozás hatásainak bemutatása, valamint az, hogy hogyan készülhetünk fel a közeljövő változásaira.  A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia adaptációs jövőképe találóan foglalja össze a teendőket: "felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!"

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

Az előadás, workshopok, szakmai konzultációk során a résztvevők az energia- és klímatudatos viselkedés előnyeiről, energiatudatos életmód értékeiről és eszközeiről szóló szakmai előadást hallgattak meg. A klímaváltozás várható hatásaival ismerkedtek meg a résztvevők. Az előadások során lehetőség nyílt az elhangzottakat saját környezetükbe beilleszteni, véleményüket és ötleteiket egymással megvitatni. Az ismeretátadó előadások segítségével a tudatos energiafelhasználás témájában (a megújuló energia-felhasználás módszerei, az energiafelhasználás csökkentésének módszerei) elhangzottakat saját háztartásaikban és intézményükben is alkalmazni tudják. Hosszútávon pedig a tudatos energiafelhasználási lehetőségeket saját célcsoportjaik, a lakosok körében is népszerűsíteni tudják.

Tanulmányi út, üzemlátogatás

A tevékenység célja:

A tanulmányút, üzemlátogatás célja a szakmai ismeretek megszerzése volt a tanulmányi látogatások, találkozások és beszélgetések során. A tanulmányút célja, hogy a diákok lehetőséget kaptak a tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre. Megismertettük  tanulóinkkal  azokat  a  jelenlegi  folyamatokat,  amelyek  következményeként  bolygónkon  környezetiválságjelenségek  mutatkoznak.  Szerettük volna elérni,  hogy  konkrét  hazai  példákon  ismerjék  fel  a  társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

A tanulmányutak, üzemlátogatások során a tanulók szakmai vezetéssel ismerték meg és sajátították el az energiaforrások működését, lehetőséges módszereit, miközben lehetőséget kapnak a tudományos életben való tapasztalatszerzésre, miközben a természettudományokhoz köthető kompetenciáik fejlődnek.  Az interaktív bemutatók során a résztvevőknek lehetősége nyílt a szakértőktől kérdezni a témában, ez kölcsönös, közvetlen kapcsolatot feltételez a szakértők és a résztvevők között.  A tanulmányi út végén minden tanuló leírta tapasztalatait az erőművek működésével, gazdálkodásával, környezeti hatásairól, amelyet a szakkör keretében meg is osztott a csoporttagokkal és lehetőség nyílik a tapasztaltak megvitatására. Az üzemlátogatások során kialakuló kétirányú kommunikáció és a tapasztalati beszámolók megírása, közös megvitatása aktív részvételt igényelt a résztvevőktől.

Energiatudatossági szemléletformáló programsorozat

A tevékenység célja:

A túlzott fogyasztás és energiafelhasználás összefüggésének feltárása. A tudatos fogyasztói technikák elsajátítása, magatartás megerősítése.

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

A résztvevők a foglalkozás elején felelevenítették a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteiket, majd válaszokat kerestek arra, miért fenntarthatatlan ez a fejlődés: túlzott a fogyasztás. Okai: növekedésorientált gondolkodásmód, folyamatos technológiai innovációk, reklámok, internet, impulzusvásárlás stb. A beszélgetés során felismerték a fokozott fogyasztás és a fokozott energiafelhasználás közötti kapcsolat és összegyűjtötték azokat a lehetőségeket, melyekkel csökkenthető a fogyasztás mértéke és az energiafelhasználás (bevásárlólista, helyi termékek vásárlása, csomagolóanyag minimalizálás, tartós használatú termékek, országon belüli nyaralás, olvasd el a címkét. Ezek a tevékenységek csökkentik az ökológiai lábnyomot.

VáltoztaTÁSKA - energiatudatos szakköri szerveződés

A tevékenység célja:

Az energia- és klímatudatos viselkedés kialakítása.

A fosszilis energiahordozók csoportjainak megismerése, használatuk előnyeinek és hátrányainak ismertetése.

 

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

Az energia- és klímatudatos viselkedés kialakításához először a megfelelő háttérismeretek megteremtése szükséges.

A foglalkozás során a tanulók felelevenítették a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) típusaival kapcsolatos ismereteiket. Megismerték, a kitermelés módjait, annak a környezetre gyakorolt hatásait (tájrombolás, biodiverzitás csökkenése, fokozódó CO2 kibocsátás, globális felmelegedés, stb.). Betekintést nyertek a hőerőművek működésének alapelveibe. Példákat kerestek az alkalmazási területekre, megfogalmaztak a hasznosítással kapcsolatos előnyöket és hátrányokat. A foglalkozás során felelevenítették a fenntarthatóság fogalmát, jelentőségét.