2023.12.15.

 

EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT

 

„KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE AZ EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONTBAN”

A hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ 2023 őszén támogatási kérelmet nyújtott be KEHOP konstrukció keretén belül, mely kérelmet a Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásra érdemesnek ítélt.

 

Támogatási kérelmünk célja az Eötvös József Református Oktatási Központ tevékenységeit szolgáló épületek energetikai korszerűsítésének előkészítése volt. A projekt székhelyünkön főépületünk és egyes melléképületeink, valamint egri általános iskolánk és hevesi óvodánk energetikai felújításának előkészítési feladatait ölelte fel, a pályázat révén elkészülhetett a fejlesztéssel érintett épületek teljes energetikai és tervezői felmérése, energetikai tanúsítványok, valamint a beruházások eredményes megvalósításához szükséges tervezői dokumentációk készültek. A tervezett felújítás energiatakarékos, modern, egységes, biztonságos munkakörülményeket biztosítva járulhat hozzá eredményes munkánkhoz, intézményünk tanulómegtartó képességéhez, egységes településképhez. Köznevelési tevékenységünket érintve főépületünk és feladatellátási helyeink épületei megújulhatnak, korszerű energetikai jellemzőknek köszönhetően a fűtési költségeink jelentősen csökkenhetnek, az épületeinkben tartózkodók komfortos hőérzetének biztosítása lényeges költségmegtakarítással lesz elérhető.

 

 

A projekt címe: „KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE AZ EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONTBAN”

Projektazonosító: KEHOP-5.2.15-21-2023-00130

Kedvezményezett: Eötvös József Református Oktatási Központ

Támogatás összege: 21,79 MILLIÓ FORINT

Megvalósítás ideje: 2023.09.17. - 2023.12.15.

 

 

2021.07.22.

 

EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT

 

„ENERGETIKAI FEJLESZTÉS AZ EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONTBAN –

3. ÜTEM”

A hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ 2019. novemberében támogatási kérelmet nyújtott be a „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” – KEHOP konstrukció keretén belül, mely kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélt.

 

Támogatási kérelmünk, a beruházásunk célja a feladatellátásunkhoz kapcsolódó, önkormányzati tulajdonban álló, de intézményünk, az Eötvös József Református Oktatási Központ fenntartásában működő székhely szerinti feladatellátási helyünkön a középiskolai főépületünk energetikai korszerűsítése. A projekt főépületünk egyes részeinek utólagos hőszigetelését, fűtéskorszerűsítését (kazáncsere, gépészet egy részének, napelemes rendszer fűtéstámogatása), saját villamos-energia igény napelemes rendszeren keresztül történő támogatását és födémszigetelését célozza meg, ennek köszönhetően energiatakarékos, modern, egységes, biztonságos munkakörülményeket biztosítva járul hozzá eredményes munkánkhoz, intézményünk tanulómegtartó képességéhez, egységes településképhez. Köznevelési tevékenységünket érintve főépületünk megújul, korszerű energetikai jellemzőknek köszönhetően a fűtési költségeink jelentősen csökkennek, az épületeinkben tartózkodók komfortos hőérzetének biztosítása lényeges költségmegtakarítással lesz elérhető.

A projekt részeként napelemek és inverterek is telepítésre kerülnek.

 

 

A projekt címe: „ENERGETIKAI FEJLESZTÉS AZ EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONTBAN – 3. ÜTEM”

Projektazonosító: KEHOP-5.2.13-19-2019-00066

Kedvezményezett: Eötvös József Református Oktatási Központ

Támogatás összege: 149,96 MILLIÓ FORINT

Megvalósítás ideje: 2021.07.15. - 2022.10.31.

 

Eredményesen megvalósult energetikai beruházásunk. A projekt főépületünk egyes részeinek utólagos hőszigetelését, fűtéskorszerűsítését (kazáncsere, gépészet egyes részei, napelemes rendszer fűtéstámogatása), saját villamos-energia igény napelemes rendszeren keresztül történő támogatását és födémszigetelését célozta meg, ennek köszönhetően energiatakarékos, modern, egységes, biztonságos munkakörülményeket biztosítva járulhat hozzá eredményes munkánkhoz, intézményünk tanulómegtartó képességéhez, egységes településképhez. A három szintes, beépítetlen tetőterű épület korábbi állapota alkalmatlan volt a gazdaságos üzemeltetésre. Nem megfelelő szigetelésű homlokzati fal szakaszok, elavult szigetelésű tetőfödém és elavult kazánok, szabályozhatatlan hőleadók jellemezték az épület jelenlegi állapotát, amely a beruházást követően lényesen gazdaságosabb energetikai jellemzőkkel bírva járul hozzá a hatékonyabb köznevelési feladatellátásunkhoz. Az iskolai feladatellátáshoz nélkülözhetetlen téli időszakban a megfelelő hőmérséklet biztosítása, amit eddig igen jelentős nehézségek árán tudtunk csak megoldani, ez a kivitelezői munkálatok befejeztével könnyedén lett biztosítható a megfelelő energetikai jellemzőkkel bíró új kazánok, külső utólagos hő és födémszigetelésnek, valamint a napelemes rendszernek, a korszerűsített fűtésrendszernek köszönhetően. Iskolai kapacitásnövelésünk esélyei jelentős mértékben javultak a beruházásnak köszönhetően. Megvalósult beruházás helyszíne: 3360 Heves, Dobó út 29. hrsz: 1095/1.

 

 

 

 

A projekt címe:

"EMBER ÉS KÖRNYEZET" – ENERGIATUDATOSSÁG ÉS KÖRNYEZETI SZEMLÉLETFORMÁLÁS HEVESEN"

Projektazonosító:                   KEHOP-5.4.1-16-2016-00058

Támogatás összege:               4,68 MILLIÓ FORINT

Támogatási intenzitás:          100%

Megvalósítás ideje:               2019.09.01. -  2020.08.31.

 

 

2020.11.27.


EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT


Sajtóközlemény

"Ember és környezet" –

Energiatudatosság és környezeti szemléletformálás Hevesen
 


A hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ 2016 októberében támogatási kérelmet nyújtott be a „Szemléletformálási programok” – KEHOP konstrukció keretén belül, mely kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázati program eredményesen zárult.

 


A projekt célkitűzése volt többek között, hogy átfogó környezetvédelmi, energiatudatossági szemléletformálást érjen el a helyi lakosság körében. A projekt elsődleges, közvetlen célcsoportját az intézmény tanulói adták, akik a Heves városi fiatalokból és hevesi járás településeinek fiataljaiból állt. A szülői minta befolyásolja a fiatalok energiatudatos magatartását is, ezért a projekt keretén belül nagy hangsúly került a család bevonására a különböző programokban, mint például az Energiatudatossági szemléletformáló kampányok, előadássorozatok és versenyek. A projekt több mint egy éve közel 525 fő aktív elérését és 200 fő passzív elérését terveztük, ez eredményesen teljesült is a különféle programok, rendezvények, tevékenységek révén.

A projekt címe: "EMBER ÉS KÖRNYEZET" – ENERGIATUDATOSSÁG ÉS KÖRNYEZETI SZEMLÉLETFORMÁLÁS HEVESEN

Projektazonosító: KEHOP-5.4.1-16-2016-00058

Támogatás összege: 4,68 MILLIÓ FORINT

Megvalósítás ideje: 2019.09.01. - 2020.11.29.

 

 

 

Energiatudatosság a mindennapokban

A tevékenység célja:

A tájékoztató előadások célja a települési intézményhálózat munkavállalóinak tartott szemléletformáló energiatudatossággal kapcsolatos  előadássorozat  keretében  az  információs,  szemléletformáló  programsorozatokkal,  kampányokkal,  képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával az előadássorozat hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek  ösztönzéséhez  és  végső  soron  a  megújuló  energia-felhasználás  növekedéséhez  és  az  energiafelhasználás csökkentéséhez.

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

Az előadássorozat során a résztvevők az energia- és klímatudatos viselkedés előnyeiről, energiatudatos életmód értékeiről és eszközeiről szóló szakmai előadást hallgattak meg. Az előadások során lehetőség nyílt az elhangzottakat saját környezetükbe beilleszteni, véleményüket és ötleteiket egymással megvitatni. Az ismeretátadó előadások segítségével a tudatos energiafelhasználás témájában (a megújuló energia-felhasználás módszerei, az energiafelhasználás csökkentésének módszerei) elhangzottakat saját háztartásaikban és intézményükben is alkalmazni tudják. Hosszútávon pedig a tudatos energiafelhasználási lehetőségeket saját célcsoportjaik, a lakosok körében is népszerűsíteni tudják.

Energiatudatossági szemléletformáló kampány- Figyelemfelhívó akció

A tevékenység célja:

Az energiatudatossági szemléletformáló kampány - rendezvény elsődleges célja volt, hogy a pályázat célkitűzéseivel szinkronban álló  szemléletformáló,  kampány  jellegű  ismeretek  átadása  direkt  módszerekkel,  a  lakosság  lehető  legszélesebb  körében érhessenek  célba  a  rendezvények  segítségével.  Előre  meghatározott  forgatókönyv  szerint,  koncepciózus,  egymásra  épülő rendezvényalkalmak a minél szélesebb körű és összetételű élcsoportelérés és aktív bevonás érdekében. A kampány egyik kiemelt témája az éghajlatváltozás hatásainak bemutatása, valamint az, hogy hogyan készülhetünk fel a közeljövő változásaira.  A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia adaptációs jövőképe találóan foglalja össze a teendőket: "felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!"

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

Az előadás, workshopok, szakmai konzultációk során a résztvevők az energia- és klímatudatos viselkedés előnyeiről, energiatudatos életmód értékeiről és eszközeiről szóló szakmai előadást hallgattak meg. A klímaváltozás várható hatásaival ismerkedtek meg a résztvevők. Az előadások során lehetőség nyílt az elhangzottakat saját környezetükbe beilleszteni, véleményüket és ötleteiket egymással megvitatni. Az ismeretátadó előadások segítségével a tudatos energiafelhasználás témájában (a megújuló energia-felhasználás módszerei, az energiafelhasználás csökkentésének módszerei) elhangzottakat saját háztartásaikban és intézményükben is alkalmazni tudják. Hosszútávon pedig a tudatos energiafelhasználási lehetőségeket saját célcsoportjaik, a lakosok körében is népszerűsíteni tudják.

Tanulmányi út, üzemlátogatás

A tevékenység célja:

A tanulmányút, üzemlátogatás célja a szakmai ismeretek megszerzése volt a tanulmányi látogatások, találkozások és beszélgetések során. A tanulmányút célja, hogy a diákok lehetőséget kaptak a tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre. Megismertettük  tanulóinkkal  azokat  a  jelenlegi  folyamatokat,  amelyek  következményeként  bolygónkon  környezetiválságjelenségek  mutatkoznak.  Szerettük volna elérni,  hogy  konkrét  hazai  példákon  ismerjék  fel  a  társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

A tanulmányutak, üzemlátogatások során a tanulók szakmai vezetéssel ismerték meg és sajátították el az energiaforrások működését, lehetőséges módszereit, miközben lehetőséget kapnak a tudományos életben való tapasztalatszerzésre, miközben a természettudományokhoz köthető kompetenciáik fejlődnek.  Az interaktív bemutatók során a résztvevőknek lehetősége nyílt a szakértőktől kérdezni a témában, ez kölcsönös, közvetlen kapcsolatot feltételez a szakértők és a résztvevők között.  A tanulmányi út végén minden tanuló leírta tapasztalatait az erőművek működésével, gazdálkodásával, környezeti hatásairól, amelyet a szakkör keretében meg is osztott a csoporttagokkal és lehetőség nyílik a tapasztaltak megvitatására. Az üzemlátogatások során kialakuló kétirányú kommunikáció és a tapasztalati beszámolók megírása, közös megvitatása aktív részvételt igényelt a résztvevőktől.

Energiatudatossági szemléletformáló programsorozat

A tevékenység célja:

A túlzott fogyasztás és energiafelhasználás összefüggésének feltárása. A tudatos fogyasztói technikák elsajátítása, magatartás megerősítése.

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

A résztvevők a foglalkozás elején felelevenítették a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteiket, majd válaszokat kerestek arra, miért fenntarthatatlan ez a fejlődés: túlzott a fogyasztás. Okai: növekedésorientált gondolkodásmód, folyamatos technológiai innovációk, reklámok, internet, impulzusvásárlás stb. A beszélgetés során felismerték a fokozott fogyasztás és a fokozott energiafelhasználás közötti kapcsolat és összegyűjtötték azokat a lehetőségeket, melyekkel csökkenthető a fogyasztás mértéke és az energiafelhasználás (bevásárlólista, helyi termékek vásárlása, csomagolóanyag minimalizálás, tartós használatú termékek, országon belüli nyaralás, olvasd el a címkét. Ezek a tevékenységek csökkentik az ökológiai lábnyomot.

VáltoztaTÁSKA - energiatudatos szakköri szerveződés

A tevékenység célja:

Az energia- és klímatudatos viselkedés kialakítása.

A fosszilis energiahordozók csoportjainak megismerése, használatuk előnyeinek és hátrányainak ismertetése.

 

 

A tevékenység szakmai tartalmának, menetének, az érintett témakörök rövid ismertetése (szakmai koncepció):

Az energia- és klímatudatos viselkedés kialakításához először a megfelelő háttérismeretek megteremtése szükséges.

A foglalkozás során a tanulók felelevenítették a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) típusaival kapcsolatos ismereteiket. Megismerték, a kitermelés módjait, annak a környezetre gyakorolt hatásait (tájrombolás, biodiverzitás csökkenése, fokozódó CO2 kibocsátás, globális felmelegedés, stb.). Betekintést nyertek a hőerőművek működésének alapelveibe. Példákat kerestek az alkalmazási területekre, megfogalmaztak a hasznosítással kapcsolatos előnyöket és hátrányokat. A foglalkozás során felelevenítették a fenntarthatóság fogalmát, jelentőségét.