Magunkról!

Az Eötvös József Református Oktatási Központ, korábban Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola és Kollégium, illetve annak szakmai elődje közel 25 éve végzi feladatellátását Heves városában, a dél-hevesi kistérség egyetlen középiskolájaként. A csaknem öthektáros parkkal körülvett intézményünk székhelyén több száz diákkal és közel száz munkatárssal végzünk középfokú köznevelési tevékenységet négy- és hatévfolyamos gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai formában, felnőttképzési tevékenységünk is a térség képzési kínálatait színesíti. Kollégiumunk 70 fő részére biztosít férőhelyet, autósiskolánk, ECDL vizsgaközpontunk szintén tanulóink esélyeit hivatott szolgálni. Tagintézményeink között éppúgy megtalálható az óvodai nevelés feladata, mint az általános iskolai, illetve művészeti oktatás is.

Középiskolánk a mai formában 1987 óta működik. Korábban a városban a gimnáziumi képzés és a szakképzés külön keretekben és külön helyen működött. Erre  az időpontra készült el az épület, ami azóta is helyet ad iskolánknak. A városban működő középfokú oktatás összevonásakor került beindításra az új intézmény keretei között a szakközépiskolai képzésforma, ami kis változtatással azóta is működik. Intézményünk Heves vonzáskörzetében stratégiai jelentőséggel bír tekintettel arra a körülményre, hogy az egész kistérségben más középfokú oktatási intézmény nem található. Ez széles képzésstruktúrát igényel és nagy felelősséget jelent, hiszen iskolánk nem egy egyszerű oktatási intézmény, hanem a környék egyik szellemi műhelye.

Az 1987-es összevonás után iskolán a „Középfokú Oktatási Intézmény” néven működött, majd 1992-ben fölvette az Eötvös József Középiskola nevet. 2012 szeptemberétől intézményünk a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásába került, azóta az Eötvös József Református Középiskola, Szakiskola és Kollégium néven folytatja tevékenységét.

Alapító okiratunk szerint 950 diák tanítására vagyunk jogosultak azonban a hallgatói létszám a demográfiai mutatók miatt az elmúlt évek alatt sajnálatosan csökkent, így jelenleg mintegy 850 tanuló koptatja a padokat falaink között.

Gimnáziumi képzésink között megtalálható a hatosztályos, valamint kétfajta – általános és belügyi rendészettel bővített - négy évfolyamos oktatási forma. Továbbá a szakmunkás vizsgával rendelkező tanulók intenzív, érettségire felkészítő két évfolyama.

Szakközépiskolában a gépészeti szakirány tanulására nyílik lehetőség, mezőgazdasági és közlekedés gépészet formájában.

A szakmai oktatás terén igen széles választási lehetőséget kínálunk a hozzánk jelentkezőknek. A már említett gépészeti szakirány mellett kereskedelemi, élelmiszeripari, könnyűipari, építőipari szakmák szerepelnek a kínálatunkban.

Mindezek mellett intézményünk adódó lehetőségek esetén felnőttképzést is folytat ezzel is szolgálva a felmerülő térségbeli igényeket.

A középiskola paraméterei nagy kollektívát igényelnek.  Nagyságrendileg 100 alkalmazott dolgozik nálunk, így a környék egyik legnagyobb foglalkoztatója is megtalálható személyünkben.

Óvodai feladatellátásunk 2009. szeptember óta zajlik Hevesen.

Általános iskolai és művészeti oktatásunk alapjai Átányban 2004-ig nyúlnak vissza.

Feladatainkat szolgálatnak tartjuk, a vidék jelenének és jövőjének szolgálatát. S bár ez nyilván nem csak rajtunk áll, a saját részünket igyekszünk a körülményekhez mérten jól végezni.

A zsoltár szavaival valljuk: „Emberé a munka, Istené az áldás.”


Áldás, békesség.

Együd László

Hozzászólások