ECDL

Regisztrációs lap letöltése

Európai Számítógép-használói Jogosítvány

 

Eötvös József Református Oktatási Központ

- 458-as számú ECDL vizsgaközpont -

 

Intézményünk szakmai elődje 2006-ban kapta meg az Országos ECDL Irodától a vizsgaközpont minősítést. Rendszeresen szervezünk vizsgákat és felkészítő képzéseket valamennyi modulból a 20 munkaállomással rendelkező vizsgatermünkben. Csatlakoztunk a korábban indított, ún. „diák akció” programhoz, melynek következtében nappalis tanulók kedvezményt kaphatnak a vizsgadíjakból.

 

Rövid ismertető az Európai Számítógép-használói Jogosítványról:

 

Mi az ECDL?

 

Az ECDL (European Computer Driving Licence - Európai Számítógép-használói Jogosítvány, Európán kívül ICDL, vagyis International Computer Driving Licence) az informatikai írástudás nemzetközileg egységes bizonyítványa. A program nemzetközi irányítását az ECDL Alapítvány végzi, amelyet a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) hozott létre 1996-ban, a finn számítógép-használói jogosítvány továbbfejlesztése, az informatikai írástudás nemzetközi szabványának terjesztése céljából.

Az ECDL egységes nemzetközi szabályok alapján működő moduláris vizsgarendszer, amelynek bevezetésével, terjesztésével, minőségbiztosításával és teljes körű ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi jog Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot (továbbiakban: NJSZT ECDL Iroda) illeti. A vizsgáztatás az NJSZT által akkreditált ECDL vizsgaközpontokban történik. A vizsgaközpontok akkreditációját az NJSZT által felkért szakértőkből álló Minősítő Bizottság szakvéleménye alapján az Akkreditációs Bizottság végzi.

A vizsgarendszert egy 1988-ban született ötlet alapján először Finnországban vezették be, 1994-ben. 1997-ben az EU, valamint a CEPIS (Council of European Professional Informatics Society) támogatásával létrejött a nemzetközi ECDL Alapítvány, amely máig 150 országban vezette be és felügyeli az ECDL rendszert. Az ECDL mára Európa szinte valamennyi országában elérhető és a kezdetek óta több Európán kívüli ország (Kanada, Dél-Afrika stb.) is csatlakozott: ezekben az országokban a vizsgarendszer neve ICDL, azaz Internatinal Computer Driving Licence.

 

Az ECDL célja:

 

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljes értékű tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.

 

Kinek és miért jó?

 

Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.

Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

 

A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni, mert a modulok teljesítéséről letölthető egyféle igazolás (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.

 • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.

 • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.

 • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.

 

Pályakezdők és munkanélküliek hasonló előnyöket élveznek:

 • Az ECDL széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.

 • A megszerzett tudás készségszintű ismereteket jelent, tehát specializálható, azaz a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében könnyűszerrel alkalmazható.

 • Moduláris jellegénél és konkrét követelményrendszerénél fogva az ECDL megszerzése történhet akár más, önálló szakma elsajátításával párhuzamosan.

 • Az információs társadalom elvárásai alapján munkaerő-piaci esélyeket teremt.

 

Végül, de nem utolsósorban vizsgáljuk meg a munkáltatók ECDL-ből származó előnyeit:

 • Mivel az ECDL (vagy annak egyes modulvizsgái) garantálják a számítógép használatát igénylő munkakör betöltéséhez szükséges ismereteket, ily módon a dolgozók munkája hatékonyabbá válik, ami elősegíti az IT beruházások gyorsabb megtérülését is.

 • A munkáltató maga határozhatja meg, mely modulokból kell a dolgozóknak vizsgát tenni (vagy felvételkor mely modulvizsgákat várja el): a feladatokhoz igazodva a tudás folyamatosan bővíthető.

 • Új munkavállaló nem igényel külön betanítást, a már sokszor említett felhasználói szintű ismeretek meglétének köszönhetően, amely lehetővé teszi az ismeretek alkalmazását bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetben: ez a munkáltatónak jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelent.

 

Hogyan szerezzünk ECDL-bizonyítványt?

 

A vizsgázót az első vizsgára történő jelentkezés előtt regisztrálni kell az ECDL vizsgarendszerbe. A regisztrációt az ECDL akkreditált vizsgaközpontok végzik.

A regisztrációkor megadott adatokat a vizsgaközpont felviszi az ECDL online adminisztrációs és vizsgaszoftverbe. A vizsgaközpont által 2 példányban kinyomtatott adatlapon kell a vizsgázónak aláírásával igazolnia az adatainak valódiságát, amellyel egyben hozzájárul az adatainak kezeléséhez is. Az adatlap egyik példányát a vizsgázó őrzi meg.

Az ECDL regisztrációval egyidejűleg létrejön a vizsgázó online elérhető, saját ECDL fiókja, amelyben a letett vizsgák kerülnek feltüntetésre. A belépéshez szükséges adatokat regisztrációs adatlap tartalmazza. Az online fiók a következő felületen érhető el: https://member.sophiatesting.com/candidate/login.php.

A belépéshez ki kell választani a nyelvet (magyar) és meg kell adni: név, születési dátum, jelszó.

A regisztrációs adatlap tartalmazza a vizsgázó egyedi azonosítószámát (ID) is.

A regisztráció korlátlan ideig érvényes. Az ECDL modulvizsgák tetszőleges sorrendben és időkorlát nélkül bármikor letehetők.

 

A vizsgák:

 

Kötelező és választható modulok:

 

Az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez csupán 2 modult kell kötelezően teljesíteni:

  • Számítógépes alapismeretek,

  • Online alapismeretek.

 

Az elektronikusan aláírt, hitelesített ECDL e-bizonyítványt az adminisztrációs és vizsgaszoftver PDF formátumban automatikusan készíti el, amennyiben a vizsgázó 4 illetve 7 modulvizsgát sikeresen teljesített.

A vizsgázói fiók kezelése valamint az automatikus vizsgák a Sophia elnevezésű vizsgaszoftver használatával történik.

Az ECDL vizsgák manuális vizsgával és automatikus vizsgával teljesíthetők. Manuális vizsga letételére csak akkor van lehetőség, amennyiben az adott modulból nem érhető el automatikus vizsga.

 

Az automatikus vizsga:

 

Automatikus vizsgát lehet tenni a következő modulokból:

  • Számítógépes alapismeretek,

  • Online alapismeretek,

  • Szövegszerkesztés,

  • Táblázatkezelés,

  • Adatbázis-kezelés,

  • Prezentáció,

  • IT biztonság.

 

A vizsga megkezdése előtt, vagyis a Sophia vizsgaszoftver indítása előtt az alábbi linkről elérhető fájlt kell letölteni: Windows: https://www.sophiatesting.com/download/Sophia.exe vagy Mac: https://www.sophiatesting.com/download/Sophia.zip

 

A fájlok letöltésére csak egyszer, a legelső alkalommal van szükség. Ezt követően indítható el a vizsga vagy próbavizsga a Sophia vizsgaszoftverben.

 

A vizsgázó a rendszer által automatikusan generált feladatokat oldja meg.

 

A vizsgafeladatok elméleti és gyakorlati részből állnak. A vizsgán feladatsorokat kell megoldani. Egy feladatsor 28-32 részfeladatból áll. Ezek nem épülnek egymásra, hanem külön részfeladatokat képeznek. Így az értékelésnél egy esetlegesen rossz válasz, megoldás nem befolyásolja a következő részfeladat megoldását, és így az értékelését sem. Feladattípusok: - elméleti feleletválasztós tesztek, amelyekben egy helyes választ kell megjelölni - gyakorlati műveletek elvégzése; például szövegfájl szerkesztése, diagram készítése, számítások függvényekkel. A gyakorlati feladatsorok elvégzéséhez a modul tartalmának megfelelő szoftvert (pl. Word, Excel) általában automatikusan nyitja meg a vizsgaszoftver.

 

A Sophia a vizsga után azonnal automatikusan kiértékeli a vizsgát. A vizsgázó minden vizsga után kap egy vizsgaeredmény adatlapot, amelyet a Sophia generál. A vizsgafeladatok nem nyilvánosak. Az értékelés százalékban történik, az egyes témakörök szerint.

 

A manuális vizsgák:

 

Manuális vizsga tehető az alábbi modulokból vizsgaközpontunkban:

 

  • Képszerkesztés,

  • Webszerkesztés,

  • IKT pedagógusoknak,

  • Közösségi média,

 

Magyar nyelvű manuális vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkor érvényes hivatalos ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján, illetve azokból a modulokból, amelyből nem áll rendelkezésre nyilvános vizsgapéldatár (például: CAD, Advanced) a vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat a titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.

 

A manuális vizsgán használandó szoftver a vizsgázó által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.

 

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ECDL követelményei alapján. Az értékelési irányelvek, az elérhető pontszámok nyilvánosak, azok az ecdl.hu honlapon, a Modulok menüpontban találhatók. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A vizsgák értékelése: „megfelelt”, „nem felelt meg”.

 

E-bizonyítvány:

 

Az e-bizonyítvány kiadását az ECDL Iroda engedélyezi.

A vizsgázó az e-bizonyítványának elkészüléséről e-mail-ben értesítést kap.

A vizsgázó a saját profiljába belépve töltheti le az e-bizonyítványát, amelyet igény szerint ki tud nyomtatni.

Az e-bizonyítvány a feltételek teljesülése esetén (megfelelő számú vizsga a két kötelező modullal) minden vizsgázó számára kiállításra kerül.

 

Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány:

 

A vizsgázó külön igényelhet papír alapú, keményfedeles bizonyítványt. Az NJSZT ECDL Irodája a papír formájú bizonyítványt elkészíti, és a vizsgázónak az adminisztrációs rendszerben megadott lakcímére postázza.

A keményfedeles bizonyítvány kiállítása (postaköltséggel együtt): 4500 Ft.

 

A vizsgák:

 

A regisztráció megtörténte után a vizsgázó jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni. Bizonyos feltételek esetén lehetőség van távoli vizsgák megtartására is.

Egy teremben, egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni.

Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD és ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced modulok, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

 

A vizsga lebonyolítása:

 

 • A vizsgázót minden ECDL modulvizsgára jelentkeztetni kell, illetve hozzárendelni a vizsgához.

 • Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány).

 • Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.

 • A vizsgák megkezdése előtt a vizsgáztató tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait, illetve aktiválja a vizsgázók vizsgáját.

 • Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.

 • A vizsgázók számára manuális vizsga esetén a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.

 • A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.

 • Ha a vizsgázó befejezte a manuális vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével. Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.

 • Automatikus vizsga esetén a Sophia a 45 perc leteltével lezárja a vizsgát.

 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.

 • A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.

 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

 • A vizsgáztató, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját, amely az esetet megvizsgálja, és a döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.

 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.

 • Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.

 • Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki, illetve a Sophia vizsgaszoftverrel, automatikus vizsgával tehetők le.

 

Vizsgamentességre jogosultak köre:

 

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében ECDL bizonyítványt kaphatnak azok, akik informatika vizsgatárgyból valamint informatika ismeretek vizsgatárgyból (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy) közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek.

Az igénylést egyénileg az ECDL honlapon keresztül lehet benyújtani. Az igényléshez ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, és fel kell tölteni az érettségi bizonyítvány fénymásolatát. Az igénylés menete és a további információk a https://njszt.hu/hu/ecdl/erettsegi menüpontban találhatók.

 

Vizsgaközpontunkban a következő akkreditált szoftverekkel vizsgáztatunk:

 

 • Számítógépes alapismeretek (Windows 7)

 • Online alapismeretek (Microsoft Office Outlook 2016, MS Internet Explorer),

 • Szövegszerkesztés (Microsoft Office Word 2016, OpenOffice - Writer),

 • Prezentáció (Microsoft Office PowerPoint 2016, OpenOffice - Impress),

 • It biztonság (Microsoft Office 2016)

 • Adatbázis-kezelés (Microsoft Office Access 2016, OpenOffice - Base),

 • Képszerkesztés (Gimp)

 • Webszerkesztés, (Microsoft SharePoint Designer 2007, Notepad++)

 • Táblázatkezelés (Microsoft Office Excel 2016, OpenOffice - Calc),

 • IKT pedagógusoknak (Windows 7, MS Office 2016, OpenOffice)

 

A vizsgázók által fizetendő díjak

 

ECDL regisztráció ára: 9.000.- Ft
Vizsgadíj alkalmanként diákoknak: 3.500.- Ft
Vizsgadíj alkalmanként felnőtteknek: 4.000.- Ft
Próbavizsga díja (várhatóan) 1.000.- Ft

 

A vizsga csak a vizsgadíj befizetése után kezdhető meg! A vizsgadíj befizetése az intézmény pénztárában történik.

 

Felkészítés vizsgákra:

 

Felnőtteknek felkészítő tanfolyam, iskolánk diákjainak tanterv szerinti, díjmentes felkészítés biztosított! Az ECDL vizsgáról és a követelményekről, felkészülés lehetőségeiről bővebben olvashat a http://njszt.hu/ecdl címen.

 

 

Eötvös József Református Oktatási Központ
458-as ECDL vizsgaközpont

OM: 201724
Felnőttképzési engedélyezési szám: E-001483/2016
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/006713 

3360 Heves, Dobó u. 29.
Tel: 36-346-118
Fax: 36-346-897

ugyfelszolgalat@ejrok.hu
www.ejrok.tirek.hu
www.ecdl.hu 

 Vizsgák helyszíne: 225. sz. vizsgaterem

 Személyes jelentkezés, információ,
Ügyfélszolgálat:

Eötvös József Református Oktatási Központ
Felnőttképzési Ügyfélszolgálata
-
Gulyás Gréta, Lénárt Zsolt -

Hozzászólások